Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Praktikant 2018

Ambassaden i Reykjavik tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2018.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, næringslivsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.  

Stipend og praktiske forhold
Praktikantoppholdet vil være i perioden 1. september til 21. desember. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 16.500,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.

Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.

Krav til søker

Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

 

Det er ønskelig med kunnskaper i islandsk, men intet krav. For øvrig vil ambassaden legge vekt på:

-        personlig initiativ,

-        analytiske egenskaper,

-        gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid,

-        relevant faglig bakgrunn og interesse,

-        muntlig og skriftlig fremstillingsevne,

-        erfaring med sosiale medier og nettpublisering.

 

Søknad

Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes ambassaden (emb.reykjavik@mfa.no) senest  23.3.2017.

 

Spørsmål kan rettes til ambassaden v/ nestleder Carina Ekornes tlf. +47 23 95 83 00, carina.ekornes@mfa.no