Illustration of a building - Foto:freepik.com
freepik.com

Åpningstider i påsken

Ambassaden tar påskeferie fra og med onsdag 5. kl. 12:00. Vi åpner igjen på tirsdag 11. april kl. 09:00. Norske statsborgere som trenger øyeblikkelig hjelp kan ringe Utenriksdepartementet på + 47 23 95 00 00.