Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Helligdager i mai

Oversikt over helligdager i mai der ambassaden holder stengt.

I mai er det flere helligdager og ambassaden holder stengt følgende dager:

1. mai - arbeidernes dag

10. mai - Kristi himmelfartsdag

17. mai - Nasjonaldagen

18. mai - lokal fridag

21. mai - 2. pinsedag