Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ambassadeskilt Berlin - Foto:Ambassaden i Berlin
Ambassaden i Berlin

Praktikanter vårsemesteret 2020

Er du student, snakker tysk og har lyst på et spennende semester i Europas mest dynamiske by? Da kan et praktikantopphold ved Norges ambassade i Berlin være midt i blinken for deg. Søknadsfrist for praktikantplass i vårsemesteret 2020 er søndag 22. september.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene deltar i ambassadens daglige virke.

Det vil bli tatt opp tre praktikanter til vårsemesteret i perioden januar– juli. Praktikantene vil delta i det løpende arbeidet innen varierte fagområder, men de tre praktikantplassene har primær faglig forankring innen hhv. 1) økonomi/næringsfremme, 2) kultur/kommunikasjon og 3) politikk.

I tillegg vil alle praktikantene inngå i en pool der oppgavene vil omfatte besvarelse av løpende henvendelser til ambassaden, omvisninger på ambassadekomplekset, informasjonsinnhenting/analyse samt praktisk gjennomføring av arrangementer og besøk.

Vi ser etter kandidater som har en særlig interesse for Tyskland og de tysk-norske forbindelsene. Relevant teoretisk og praktisk bakgrunn vil bli vektlagt. Gode tyskkunnskaper er en forutsetning.

Formelle krav for å kunne bli vurdert som praktikant:

 • Norsk statsborgerskap
 • Registrert som student ved et godkjent lærested
 • Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der søker har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan han/hun likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet
 • Ikke tidligere vært studentpraktikant
 • Medlem av folketrygden

Praktisk

 • Oppholdet varer i seks måneder og starter etter nærmere avtale i januar (vårsemesteret) eller i juli/august (høstsemesteret).
 • Praktikanter vil motta et månedlig stipend på ca. NOK 9.000,-.
 • Sykeforsikring: Det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Reiseforsikring: Den enkelte praktikant bør tegne egen reiseforsikring gjennom f.eks. ANSA.
 • Ansvarsforsikring: Ambassaden anbefaler på det sterkeste at den enkelte praktikant tegner en privat ansvarsforsikring som gjelder for opphold i Tyskland.
 • Oppholdstillatelse er ikke nødvendig, men praktikanter må registrere seg ved lokalt «Bürgeramt» etter ankomst.
 • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og se informasjon på https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

Søknad

Søknad, CV og karakterutskrifter bes sendt elektronisk til ambassaden i Berlin: emb.berlin@mfa.no. For spørsmål om praktikantordningen ved ambassaden i Berlin kan man ta kontakt på telefon (+49) 30 5050 58600 eller direkte med administrativ ambassaderåd Kari U. Gasser på telefon +47 239 58660, mobil +49 173 6263450.

Søknadsfrist for praktikantplass i vårsemesteret 2020 er søndag 22. september.

Bosted

Praktikantene er selv ansvarlige for å finne et sted å bo.

Den norske ambassaden i Berlin

Ambassaden ivaretar norske interesser overfor Tyskland. Til grunn for dette arbeidet ligger blant annet prioriteringene i Tysklandsstrategien. Tyskland har en helt sentral stilling som et av våre aller nærmeste samarbeidsland.

Ambassaden er en av Norges største utenriksstasjoner. Her har i underkant av 30 utsendte og lokalt ansatte medarbeidere sitt daglige virke. Ambassadebygningen befinner seg i et nordisk ambassadekompleks sentralt i Berlin.