Varslede demonstrasjoner i Frankrike

Oppdatert 02.05.2019: I forbindelse med mulige, nye «gule vester»-demonstrasjoner på lørdager, og i lys av de voldelige episodene tidligere lørdager, anbefales norske borgere å følge med på lokale nyheter og ved behov rette seg etter lokale myndigheters anvisninger. Ved reiser og opphold i utlandet anbefales på generelt grunnlag registrering via www.reiseregistrering.no