Regler ved innreise til Norge

Alle restriksjonene knyttet til koronapandemien og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien. Situasjonen kan imidlertid raskt endre seg. Oppdatert informasjon finnes her: