Vigsler

Ambassaden i Helsingfors har ikke vigselsrett.