Norges flagga
Norges flagga

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskap.

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Mer informasjon finnes her

Gjenerverv av norsk statsborgerskap

Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene. Se informasjon om hvilke krav du må fylle og hvordan du søker her. Fyll i statsborgerskap og følg guiden. Husk at du må bestille tid for å innlevere dokumentene ved ambassaden. 

OBS! Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). 

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som er fagmyndighet for statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.