Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Mønstring

Fra og med 20.08.2013 er mønstringsordningen opphørt. Fra denne dato er det rederienes ansvar alene å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjenesten om bord på et norsk skip.

CRA/Endorsement

Ambassaden anbefaler at fornyelser av CRA/endorsement avgjøres via en elektronisk løsning da dette går raskere. Ambassaden har fått følgende informasjon fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjømannen eller bemanningsagenten kan søke elektronisk om CRA via Sjøfartsdirektoratets nettside. Søknaden går automatisk til rederiets postboks i Altinn. Rederiet gjennomgår søknaden, og videresender den elektronisk til Sjøfartsdirektoratet dersom dokumentasjonen er i orden. Rederiet mottar i løpet av få minutter automatisk CRA elektronisk fra Sjøfartsdirektoratet, og videresender den til bemanningsagenten. Agenten printer ut CRA i papirform og overleverer den til sjømannen. Når Sjøfartsdirektoratet er ferdig med sin behandling av søknaden utstedes STCW, som sendes sjømannen.

Ved sjømannssaker på ambassaden vil det forekomme et gebyr på 59 ,- EUR.