Pass
Pass

Pass

PERSONLIG OPPMØTE

Alle som vil søke om pass, skal møte personlig på ambassaden i Helsingfors, andre norske ambassader eller hos Politiet i Norge.

Merk:

 • Ambassaden tar bilde av alle søkere.

 • Passgebyr kan kun betales med betalings-/kredittkort (VISA, MasterCard).

 • navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring

 • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer). Mer info

FØLGENDE SKAL MEDBRINGES:

For voksne:

 • Ta alltid med deg det gamle passet ditt selv om det er utløpt.

 • Er det mer enn tre måneder siden passet utløp må du også ha med deg annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

 • Er du bosatt i Finland må du ta med deg utskrift «födelseintyg» eller tilsvarende dokument som inneholder navn, fødested og statsborgerskap. Dokumentet skal ikke være eldre enn 3 mnd og kan bestilles digitalt fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas hjemmeside. Mer info. Merk at «levnadsinntyg» eller «hemvistintyg» ikke kan brukes på grunn av manglende informasjon. Trenger du hjelp med å innhente attesten må du kontakte Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

For barn under 18 år:

 • "Utdrag ur befolkningsdatasystemet" fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tild. Magistraten) som viser begge foreldres navn og foreldreansvar (svensk eller engelsk, ikke eldre enn 3 mnd.). Dokumentet må være i original og stemplet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 • Ta alltid med deg det gamle passet ditt selv om det er utløpt.

 • Begge foreldres pass

 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar skal møte sammen med barn under 18 år. Den som møter, skal legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må fullmakt samt legitimasjon (fortrinnsvis pass) fra den som ikke møter, medbringes. Fullmakt

 • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse, eller avtale) for barn skal dokumenteres (f.eks. separasjonsbevilling).

 • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.

Passgebyr:

Personer over 16 år: 120 EUR
Barn under 16 år: 70 EUR
Midlertidig pass (nødpass): 160 EUR 

Passets varighet:

Voksenpass:

 

10 år

Barn mellom 10-16 år:

 

  5 år

Barn mellom 5-10 år:

 

  3 år

Barn under 5 år:

 

  2 år

Behandlingstid for pass-søknad er ca.1-2 uker.

Åpningstider

På grunn av Covid-19 er ambassaden og konsulatet inntil videre kun åpent for publikum etter timeavtale. Ring +358 (0) 9 686 0180.