Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven (§ 13 Notarialforretning) kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Ambassaden i Helsingfors kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Ambassaden kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av finske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Finland, for eksempel i forbindelse med rekvirering av D-nummer. Vi vil i den anledning opplyse om at Skatteetaten i Norge aksepterer bekreftet kopi utført av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidligere kjent som Magistraten).


Gebyr

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 29 ,- EUR

Legalisering

Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Finland har tiltrådt "Apostille-konvensjonen" (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).