Norsk personnummer

Ved utstedelse av norsk pass brukes informasjonen som er registrert i Folkeregisteret. Den enkelte har selv ansvar for at endringer i f.eks. navn, sivil status, barn og foreldre blir registrert i Folkeregisteret.

Du må ha norsk personnummer for å søke om pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighetene som kan søke om personnummer. I Finland kan dette gjøres ved ambassaden i Helsingfors. Det er krav om personlig oppmøte for foresatte og barn.

Vær oppmerksom på at tildeling av personnummer kan ta opp til 9 uker. 

Når du søker om fødselsnummer må du i forkant av oppmøtet besvare noen spørsmål på skatteetatens side: www.skatteetaten.no/pass. Siden finnes også i engelsk versjon: www.skatteetaten.no/passport.  Etter at alle spørsmålene er besvart vil systemet produsere en liste over fremgangsmåte og dokumentasjonskrav. Dersom dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med ambassaden.

Dokumentasjonskrav søkere under 18 år

  • "Utdrag ur befolkningsdatasystemet" fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tild. Magistraten) som viser begge foreldres navn og foreldreansvar (svensk eller engelsk, ikke eldre enn 3 mnd.). Dokumentet må være i original og stemplet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Begge foreldres gyldige pass.

Dersom barnet er født før 1.9.2006 der kun far er norsk, må foreldres vigsel være registrert i norsk folkeregister før dere kan møte på ambassaden. Se informasjon på Skattetatens nettside.

Dokumentasjonskrav søkere over 18 år

  • Gyldig utenlandsk pass, nasjonalt finsk ID-kort. Kun førerkort godtas ikke som gyldig ID-kort.

  • "Utdrag ur befolkningsdatasystemet" fra Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tild. Magistraten) på svensk eller engelsk, ikke eldre enn 3 mnd. Dokumentet må være i original og stemplet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Har du dobbelt statsborgerskap, må du vise dokumentasjon på hvordan du fikk ditt andre statsborgerskap. F.eks. informasjon om foreldre og deres statsborgerskap og sivilstatus. Dersom du søkte om å bli finsk etter 1. januar 2020, ber vi om at du medbringer vedtaket fra Migrationsverket.

Dersom kun din far er norsk, må foreldres vigsel være registrert i norsk folkeregister før du kan møte på ambassaden. Se informasjon på Skattetatens nettside.