Navneendring

Navnendring som er gjort etter utflytting fra Norge, må registreres ved Skattedirektoratet i Norge før man søker om nytt pass. Fyll ut "Melding om endring av navn" (link til skjema), husk å oppgi norsk personnummer, og send skjemaet sammen med svenskspråklig utskrift fra finsk befolkningsregister til:

Skattedirektoratet 
Sentralkontoret for folkeregistrering 
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 Oslo

Dette gjelder også for søker som tidligere har fått pass i det nye navnet ved en norsk utenriksstasjon.