Ledig praktikantstilling

Norges ambassade i Helsingfors
Norges ambassade i Helsingfors

Praktikantplass ved Norges ambassade i Helsingfors våren 2018

Norges ambassade i Helsingfors tilbyr våren 2018 praktikantplass til norske studenter. Oppholdet har tentativt oppstart 1. mars.

Formålet med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i ambassadens daglige virke.

Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i løpende oppgaver hovedsakelig i tilknytning til politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, samt tilrettelegging av besøk. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. Det forutsettes god kjennskap til bruk av IKT-verktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold, og være fleksibel, ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra mars 2018 til ut august 2018.
  • Det tilstås et stipend oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Stipendiet i Helsingfors er pr tiden NOK 12.250 pr mnd.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Helsingfors.
  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Søkere må være norsk statsborger.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested. Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis hun/han har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknader om praktikantopphold sendes emb.helsinki@mfa.no og må omfatte søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og relevant informasjon.

Merk søknaden med «Praktikant våren 2018» og ditt navn.

Søknadsfristen for praktikantoppholdet våren 2018 er 17. november 2017. 

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til ministerråd Gerd Pettersen på e-post gerd.pettersen@mfa.no eller telefon +358 40 769 9883 / +47 23 98 1125.