Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Honorære konsulater

Det er 11 norske konsulater i Finland.

Honorære konsuler blir ansatt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Finland og skal stimulere til norsk-finsk samarbeid.

Konsulatene er en del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Avtal time på forhånd ved å kontakte konsulatet nærmest deg.


Norske Honorære konsulater i Finland