Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Koronavirus - Reiseinformasjon

Her finner du bl.a. linker til relevant informasjon fra norske myndigheter.

Reiser fra Finland til Norge

  • Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni. Les mer her. 

  • Svar på ofte stilte spørsmål om innreise til Norge for EU/EØS-borgere finner du her.

  • Informasjon om reiser og koronavirus: les mer her. 

  • Alle reisende fra Kajanaland (Kainuu) i Finland som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til 12. september, blir ilagt ti dagers karantene. For mer informasjon se her.

Unntak fra karanteneplikt ved fritidsreise til Norge via Sverige

Reise til Norge via Sverige er tillatt, dersom man reiser i eget kjøretøy på vei til Norge, ikke overnatter i områder i Sverige som ikke er unntatt karanteneplikt og oppfyller kravene til avstand og god smittehygiene under reisen.

Det er også tillatt å ta ferge fra Helsingfors eller Åbo til Stockholm, og fra Vasa til Umeå, før man fortsetter med eget kjøretøy raskeste vei gjennom Sverige til Norge.

Personer bosatt i Finland kan ikke reise på fritidsreise til Norge med fly som mellomlander på flyplass i Sverige.

I praksis er det ikke mulig å mellomlande i Norge for reisende fra Sverige.

Norske borgere og utlendinger som er bosatt i Norge vil ikke bli bortvist ved ankomst til Norge via flyplass i Sverige, men vil måtte forholde seg til de vanlige karantenereglene, se helsenorge.no.

Det tilbys frivillig testing for COVID-19 ved flere grenseoverganger i Norge.

Reiseråd og reiseinformasjon

  • UDs reiseinformasjon Her finner du en samleside med informasjon om reiser og koronavirus.

  • Her finner du forskrift og rundskriv som gjelder innreiserestriksjoner på grunn av koronautbruddet.  

Informasjon fra Finske myndigheter

Finlands utrikesministerium
Institutet för hälsa och välfärd
Gränsbevakningsväsendet

Inn- og utførsel av varer

  • All varetransport, både inn og ut av landet, fortsetter som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer.

Information in English

Travel advice for people travelling to Norway:

The Norwegian Government
The Norwegian Institute of Public Health