Registrer ditt opphold i Etiopia og Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere til å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold - Reiseregistrering.no

Alle reisende, samt fastboende i Etiopia og Djibouti, anbefales å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.

www.reiseregistrering.no