Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm - Foto:Triinu Paist-Palm
Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm Triinu Paist-Palm

Studentpraktikant

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for høsten 2020. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder, med tiltredelse i starten av juli. Søknadsfrist er 12. mars 2020.

Om ambassaden         
Ambassaden i Tallinn har to utsendte medarbeidere og seks lokalt tilsatte. Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, NATO, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder.

Estland ble 7. juni valgt inn i Sikkerhetsrådet for perioden 2020 – 2021. Det er første gang Estland er med i Sikkerhetsrådet. Dette innebærer økt fokus på Estlands utenrikspolitikk, så det blir en ekstra spennende tid å være praktikant.                                                                                                                      
I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige gjøremål og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Ambassaden har en flott plassering i kanten av gamlebyen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, og som omkranses av en av Europas best bevarte bymurer. Her er det god tilgang til alt Tallinn har å by på av spennende attraksjoner, et godt internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kaféer og restauranter. 

Middelalderbyen Tallinn har også mye å by på utover historie. I løpet av de snart 30 årene siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har Estland utmerket seg for kreativ bruk av digital teknologi for å løse samfunnsproblemer, og omtales blant annet av Wired Magazine som «verdens mest avanserte digitale samfunn». Et aktivt startup-miljø og en nyskapende stat gjør Estland til et spennende sted å være.

Kvalifikasjoner
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Være medlem av folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bi tatt i betraktning. I tillegg vil fremtidig utbytte av praktikantoppholdet bli tillagt vekt. I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. Kunnskap i estisk eller russisk vil være en fordel. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

Praktisk

Praktikantoppholdet er for inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i begynnelsen av juli. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 10 000 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted, men de siste årene har den norske praktikanten hatt muligheten til å dele leilighet med praktikanter som har arbeidet ved den danske ambassaden (ca. 4.000 kr pr måned). 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon og besøke: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold.

Søknadsfrist er 12 mars 2020
I en samlet PDF-fil sendes en kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: [email protected]. E-posten merkes med «Praktikant høst 2020 – DITT NAVN» i emnefeltet.  Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju per Skype eller telefon. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Ksenia Anastasia Valland, [email protected]

Erfaringer fra praktikantordringen av Soran Hajo Dahl –  praktikant i Tallinn høsten 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!