Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm - Foto:Triinu Paist-Palm
Tallinn. Foto: Triinu Paist-Palm Triinu Paist-Palm

Studentpraktikant

Den norske ambassaden i Tallinn tar nå imot søknader til praktikantopphold for våren 2021. Praktikantoppholdet varer inntil seks måneder, med tiltredelse i starten av januar 2021. Søknadsfrist er 19. oktober kl. 23.59 (norsk tid).

Om ambassaden         
Ambassaden i Tallinn har to utsendte medarbeidere og seks lokalt tilsatte. Ambassaden har et høyt aktivitetsnivå, og som praktikant vil du få et godt innblikk i hvordan en norsk utenriksstasjon arbeider. Europapolitikk, sikkerhetspolitikk, Nato, forholdet til Russland, økonomi, og kultur- og næringssamarbeid er sentrale interesseområder.

Fra og med januar 2021 er Norge medlem av FNs sikkerhetsråd. Estland er allerede medlem, og dette er dermed et aktuelt område for rapportering.

I rollen som praktikant vil du bli involvert i ambassadens daglige arbeid og hjelpe med blant annet politisk og økonomisk rapportering, forberedelse og deltakelse på arrangementer, kultursamarbeid, næringsfremme og informasjonsarbeid (via ambassadens hjemmeside og sosiale medier). Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet, samt i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Ambassaden har en flott plassering i kanten av gamlebyen som står oppført på UNESCOs verdensarvliste, og som omkranses av en av Europas best bevarte bymurer. Tallinn har mye å by på av spennende attraksjoner, et godt internasjonalt student- og praktikantmiljø, samt en rekke gode kaféer og restauranter. 

Middelalderbyen Tallinn har også mye å by på utover historie. I løpet av de snart 30 årene siden løsrivelsen fra Sovjetunionen har Estland utmerket seg for kreativ bruk av digital teknologi for å løse samfunnsproblemer, og omtales blant annet av Wired Magazine som «verdens mest avanserte digitale samfunn». Et aktivt startup-miljø og en nyskapende stat gjør Estland til et spennende sted å være.

Kvalifikasjoner
En studentpraktikant må:

  • Være norsk statsborger
  • Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
  • Være medlem av folketrygden
  • Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Søkere bør ha interesse for Estland, EU og forholdene i regionen. Det vil bli foretatt en totalvurdering av søkerens bakgrunn, hvor både relevant utdannelse, personlige kvalifikasjoner, arbeidspraksis og annen erfaring vil bi tatt i betraktning.  I tilfeller der vedkommende har fullført sin bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan søkeren likevel bli vurdert om søkeren har til hensikt å fortsette studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Gode kunnskaper i norsk og engelsk er et krav. I tillegg er gode IKT-kunnskaper og erfaring med sosiale medier ønskelig.

Praktisk
Praktikantoppholdet er for inntil seks måneder og med ønsket tiltredelse i begynnelsen av januar. Oppholdet er ulønnet, men praktikanten vil få et stipend på ca. 12 500 kroner per måned for å dekke utgifter til bosted og livsopphold. Praktikanten har selv ansvar for å finne bosted, men de siste årene har den norske praktikanten hatt muligheten til å dele leilighet med praktikanter som har arbeidet ved den danske ambassaden (ca. 4.000 kr pr måned). 

Praktikantoppholdet kan i tillegg kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Om du ønsker mer informasjon bes du ta kontakt med internasjonal koordinator på din nåværende utdanningsinstitusjon og besøke: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold.

Covid-19 
Situasjonen tilknyttet SARS CoV-2 og Covid-19 er fremdeles uklar. Tallinn har høsten 2020 hatt en stigende smittetrend, men situasjonen ser i skrivende stund (september 2020) ut til å være under kontroll. Det vil likevel ikke være mulig å starte et nytt praktikantopphold dersom Estland er markert som «rødt» av norske helsemyndigheter på planlagt tidspunkt for tiltredelse. Ambassaden forbeholder seg retten til å kansellere praktikantoppholdet hvis situasjonen skulle tilsi det. Eventuelle utgifter i forbindelse med reise eller opphold vil ikke bli refundert.

Søknadsfrist er 19. oktober 2020 kl. 23.59 (norsk tid)
I en samlet PDF-fil sendes en kortfattet søknad vedlagt CV, karakterutskrift og eventuelle anbefalingsbrev/referanser til ambassaden på e-post: emb.tallinn@mfa.no. E-posten merkes med «Praktikant vår 2021 – DITT NAVN» i emnefeltet. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju per Skype eller telefon. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Aslak Kasti Hyldmo aslak.kasti.hyldmo@mfa.no

Erfaringer fra tidligere praktikanter kan du lese om her!

Vi ser frem til å høre fra deg!