Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Narva.jpg

EØS-midlenes stipendprogram

Undervisning om bærekraftig utvikling og tilrettelegging av en sunn livsstil var blant samarbeidsprosjektene mellom norske og estiske skoler som er støttet av EØS-midlenes stipendprogram. Avslutningen

E-kompendium om bærekraftig utvikling

En av suksesshistoriene som ble delt under sluttarrangementet er samarbeidet mellom Narvik videregående skole og Narva Language Lyceum, en videregående skole med russisktalende elever ved grensen til Russland. Det 17-måneder lange prosjektet med tittelen ‘’Spennende undervisning i bærekraftig utvikling’’ (Exciting science for sustainable development) hadde som formål å produsere et e-kompendium til undervisningsbruk med fokus på bærekraftig utvikling av grøntområder. Lærere i kjemi, fysikk, biologi og engelsk fra begge skoler samarbeidet for å utforme interaktive oppgaver til bruk i undervisningen, og testet dem på elevene i henholdsvis Lahemaa nasjonalpark i Estland og Rombak fjordområde ved Narvik.

Til tross for store språkforskjeller var samarbeidet vellykket. I tillegg til et stort kulturelt utbytte ble det utviklet spennende oppgaver og veiledning for lærere. E-kompendiet, som er gratis for alle, er tilgjengelig på norsk, engelsk, estisk og russisk på prosjektets webside http://estnorpro.weebly.com/. Selv om oppgavene hovedsakelig er utformet til bruk i nasjonalparker, er det fullt mulig å utføre oppgavene i andre naturområder. Opplegget gir lærere en flott mulighet til å ta med seg ungdommene ut naturen og ha praktisk opplæring i friluft.

En sunn hverdag i skolen

Prosjektet ‘Oppmuntring til sunnere livsstil i skolen’ (Promoting healthy lifestyles in school) mellom Lillehammer videregående skole og Aravete videregående skole i Estland hadde som formål å utvikle metoder for lærere til å oppmuntre elever til en sunnere livsstil; herunder fremme fysisk aktivitet og bedre matvaner. Samarbeidet ansees som svært lærerikt og positivt for begge parter.

På estisk side innførte Aravete endringer som gjorde det enklere for lærer og elever å raskt komme ut i friluft i pauser, blant annet ved hjelp av en mer hensiktsmessig planlegging og utforming av garderoben. Lillehammer ble på sin side inspirert av estisk skolemat og innførte varmlunsj i kantinen, med fokus på sunn og god mat, og med servering av gratis havregrøt hver morgen.

Bakgrunn

EØS-midlenes stipendprogram har gitt gode resultater i Estland under programperioden 2009-2014 og støttet utdanningssamarbeid på både videregående og høyskolenivå med € 1,6 mill. Programmets hensikt er å bidra til og styrke bilaterale relasjoner, og oppmuntre til gjensidig læring mellom Estland og donorlandene – Norge, Island og Liechtenstein -- gjennom student- og lærerutveksling. På videregående nivå deltok 191 lærere og 60 administrativt personell i 10 prosjekter, hvorav fire prosjekter hadde en norsk partner. I høyere utdanning deltok 67 studenter og 201 universitetsansatte i utveksling, opplæring og forskningsprogrammer. Totalt deltok 35 norske lærersteder.