Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norge blir medlem av cybersikkerhetssenteret i Tallinn - Foto:Norwegian Embassy in Tallinn
Norge blir medlem av cybersikkerhetssenteret i Tallinn Norwegian Embassy in Tallinn

Norge blir medlem av cybersikkerhetssenteret i Tallinn

Norge blir i dag medlem av det internasjonale senteret Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, som er akkreditert av NATO og holder til i Tallinn i Estland. Senteret har siden 2008 fokusert på koordinering, forskning og utvikling innen digital sikkerhet. Med Norge vil det være 25 land som er representert ved cybersikkerhetssenteret.

- Et digitalt angrep kan være alvorlig og ramme samfunnets kritiske infrastruktur. Det kan også utgjøre en trussel mot militære operasjoner. Nå styrker vi samarbeidet med våre partnere og allierte om digital sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Oberstløytnant Gry-Mona Nordli fra Cyberforsvaret er ansatt som den første norske representanten ved senteret i Tallinn. Hun har gjennom mange år opparbeidet seg en unik erfaring på fagområdet, og vil kunne bidra til utvikling på flere av senterets fagområder.

- Regjeringen ønsker å fremme internasjonalt samarbeid om digital sikkerhet og enighet om statlig oppførsel i det digitale rom. Norsk deltakelse ved senteret i Tallinn er et ledd i denne innsatsen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 

For regjeringen er det viktig at Norge har en helhetlig og koordinert politikk for å møte truslene i det digitale rom. God nasjonal samordning vil øke effekten av politikken.

- I nasjonal strategi for digital sikkerhet som ble lansert tidligere i år understrekes viktigheten av internasjonalt og sivilt-militært samarbeid. Det at Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet nå går sammen om medlemskapet er en konkret oppfølging av strategien. Det er også en anerkjennelse av at vi har felles utfordringer og at vi må søke sammen, blant annet gjennom senteret, for å finne gode løsninger, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Les mer om cybersikkerhetssenteret her: https://ccdcoe.org/

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-national-strategy-for-cyber-security/id2627193/