Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Kronprinsparet. - Foto:Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Kronprinsparet. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff. Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Kronprinsparet på offisielt besøk til Estland, Latvia og Litauen

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen reiser 23. - 26. april på offisielt besøk til de tre baltiske land. Besøket er et ledd i at Estland, Latvia og Litauen i 2018 feirer 100-årsjubileum for sine selvstendighetserklæringer.

Kronprinsparets besøk bidrar til å markere de baltiske lands selvstendighet og avspeiler landenes betydning for Norge som allierte og samarbeidspartnere. Norge har et omfattende bilateralt samarbeid innenfor rammen av EU/EØS-spørsmål, videreutvikling av integrasjonen i den nordisk-baltiske regionen og sikkerhetspolitisk gjennom NATO. Norsk næringsliv har betydelige investeringer og tilstedeværelse i alle tre land.

Det planlegges et program innenfor næringsliv, digitalisering og modernisering, forsvarssamarbeid og kultur, i tillegg til de offisielle programposter i de tre land.

Kronprinsparet besøker Latvia 23. - 24. april, Litauen 24. - 25. april, mens besøket avsluttes i Estland 25. - 26.april.

Lenke Det Norske Kongehuset