Ambassadør Else Berit Eikeland og Christer Haglund, direktør hos Nordisk ministerråds kontor i Estla - Foto:www.Norden.ee
Ambassadør Else Berit Eikeland og Christer Haglund, direktør hos Nordisk ministerråds kontor i Estland. www.Norden.ee

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2022

Dette året har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd, de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. I Estland samarbeider vi med kontoret til ministerrådet og har mange spennende prosjekter for 2022.

Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd strekker seg etter en visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Norge vil løfte frem felles nordiske innsatser som skaper større resultater og merverdi enn om vi skulle opptrådd alene.

Handlingsplanen for det norske formannskapet lister en rekke innsatser under de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

Et grønt Norden

Klima- og miljøutfordringene er blant de viktigste oppgavene vi må løse i vår tid.

Det norske formannskapet vil løfte frem sammenhengen mellom klima og natur, bærekraftig havforvaltning, grønn omstilling av sjøtransport, bærekraftig bruk av blå og grønn bioøkonomi og nordisk energisamarbeid.

Sammen vil vi bidra til en grønn omstilling i Norden og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig og biobasert økonomi. 

Et konkurransedyktig Norden

De nordiske landene er godt posisjonert for å omstille seg til å bli grønnere, mer digitale og mer konkurransedyktige. Vår unike nordiske arbeidsmarkedsmodell bidrar sterkt til dette. Et felles nordisk arbeidsmarked er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet.

Vi ønsker å styrke grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.  

Et sosialt bærekraftig Norden

Den nordiske velferdsmodellen er en av Nordens varemerker. Den nordiske velferdsstaten står overfor utfordringer. Disse er blitt forsterket under pandemien.

Sammen med de nordiske landene vil Norge fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengene region med felles verdier og kulturutveksling og velferd.

 

Vi ser frem til samarbeidet!