Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vigsel ved ambassaden

Hvordan går man fram for å inngå ekteskap ved ambassaden?

Generell informasjon om borgerlig vigsel finnes på domstol.no.

 • Ambassaden i Kairo har vigselsrett. Vigselsretten gjelder kun for norske borgere, eventuelt norsk borger og borger av et tredjeland (ikke Egypt).
 • Ambassaden vil normalt ikke vie par der kvinnen er muslim og mannen ikke-muslim.
 • Vielse kan gjennomføres i henhold til ambassadens kapasitet.
 • Det må søkes om dette i god tid før planlagt vigsel.  

Hvordan går man frem?

 • Ekteskapsvilkårene må prøves før vigsel kan finne sted.
 • Prøving av ekteskapsvilkårene foretas av ditt lokale skattekontor i Norge. Brudefolk som er bosatt i utlandet får prøvet ekteskapsvilkårene ved skattekontoret ved siste bosted i Norge. Se Skatteetatens sider for mer informasjon.
 • Utenlandsk statsborger som er bosatt i utlandet må fremlegge prøvingsattest fra hjemlandets myndigheter. Prøvingsattesten må legaliseres av hjemlandets utenriksdepartement og deretter skal den norske ambassaden i vedkommende land legalisere utenriksdepartementets underskrift og stempel.
 • Etter prøving utstedes prøvingsattest. Original av prøvingsattest sendes ambassaden omlag to uker i forveien av planlagt vigsel.
 • Ekteskapsinngåelse kan tidligst finne sted åtte dager etter at prøving er foretatt.
 • Normalt foretas vigsler mellom 0830 og 1530 søndag til torsdag.
 • Vigsel ved ambassaden er vederlagsfritt.