Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ekteskapsinngåelse i Egypt med ikke-egyptisk borger

Ekteskap mellom norsk og egyptisk borger.

 • Ambassaden har ikke myndighet til å vie norske borgere med egyptiske borgere, men disse parene kan gifte seg hos det egyptiske justisdepartementet.
 • Det er viktig at all påkrevd dokumentasjon fra Norge er innhentet, oversatt til arabisk og legalisert før ankomst i Egypt. Norske dokumenter kan oversettes til arabisk av en statsautorisert oversetter i Norge, og så legaliseres slik: Notarius publicus (eks. en tingrett) bekrefter først at en statsautorisert oversetter ble benyttet. Oversettelsen kan deretter legaliseres av Utenriksdepartementet i Norge, før dokumentet verifiseres av Egypts ambassade i Oslo.
 • Paret anbefales å beregne ca. to uker for å gjennomføre en vielse i Egypt. Det er ikke mulig å bestille time hos Egypts justisdepartement på forhånd.
 • Ved ankomst i Egypt, må de legaliserte dokumentene tas med til legaliseringskontoret ved Egypts utenriksdepartement, for ytterligere legalisering, før man går til Justisdepartementet.
 • Nedenfor er en listen med krav til dokumentasjon for å kunne gifte seg i Egypt. Listen er blant annet basert på en sjekkliste vi mottok fra Egypts justisdepartement 15.11.2016.  

Vitner:

To egyptiske vitner (Menn over 21 år) som har gyldig ID-kort.

 

Krav til dokumentasjon:

 1. 5 passbilder fra hver av partene.
 2. Gyldig norsk pass.
 3. Den norske parten må ha en gyldig oppholdstillatelse («residence») fra Mogamma i Egypt.
 4. Den egyptiske parten må ha et gyldig nasjonalt ID-kort.
 5. Familiestempel («family stamp») fra Egypts justisdepartement. Det koster per i dag EGP 50.
 6. Prøvingsattest fra Skatteetaten som ikke er eldre enn 4 måneder, som er oversatt til arabisk, legalisert av Utenriksdepartementet i Norge, samt verifisert av Egypts ambassade i Oslo.
 7. Dersom søkeren er skilt må endelige skilsmissepapirer fremlegges. Egyptiske myndigheter krever at kvinnens skilsmisse har vært endelig i minimum tre måneder før hun gifter seg på nytt. Dokumentasjon hvor skilsmissedatoen klart fremgår må oversettes fra norsk til arabisk av en autorisert oversetter og deretter legaliseres av Utenriksdepartementet i Norge og den egyptiske ambassaden i Oslo.
 8. Hvis det skal inngås et ekteskap mellom en norsk mann og en egyptisk kvinne, må mannen kunne dokumentere sin stilling og inntekt i Norge. Relevant dokumentasjon må oversettes til arabisk av en statsautorisert oversetter og deretter legaliseres i Norge.
 9. Bevis på religion må være oversatt til arabisk og deretter legalisert i Norge. Ta kontakt med en kirke/menighet, moské eller synagoge for å få tilsendt et slikt bevis. Sharia tillater ikke at en muslimsk kvinne gifter seg med en mann som ikke er muslim.
 10. Dersom søkeren er kristen og egyptisk, må han/hun ifølge sjekklisten fra Egypts justisdepartement fremlegge en prøvingsattest fra Direktoratet for sikkerhet i Kairo, som hører under det egyptiske innenriksdepartementet.
 11. Fødselsattest («birth registry certificate») for bruden dersom hun er egyptisk.
 12. Sivilstatus-attest (“Individual Registry Certificate” fra Shehadet Keid Fardi). Denne kan ikke være eldre enn fire måneder. Attesten utstedes av egyptisk folkeregister, og må den må være legalisert av det egyptiske utenriksdepartementet i Kairo.
 13. Egyptiske myndigheter krever i tillegg at det fremlegges helseattest utstedt av et egyptisk offentlig sykehus for begge parter. Det er ikke nødvendig å bestille time for å få dette.  

Vigselsattesten ekteparet får utstedt i Egypt må oversettes til engelsk av et kontor tilknyttet det egyptiske justisdepartementet, og deretter legaliseres, for at dokumentet skal kunne fremlegges i forbindelse med en søknad om familieinnvandring. Det kan ta noen dager å få dette dokumentet oversatt til engelsk. Den legaliserte ekteskapsattesten kan deretter registreres i Norge.