Førstegangssøknad om norsk personnummer og pass

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Egypt, innleveres søknad om personnummer sammen med søknad om norsk pass.

Norske statsborgere som ønsker å søke om personnummer og norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. For barn under 18 år må begge foreldrene og barnet være tilstede når søknaden leveres. Dersom foreldrene er gift, må de selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på stasjonen og anmoder om fødselsnummer. 

Ta med følgende dokumenter til avtalen:

 • søknadsskjema i utfylt stand. Skjemaet signeres på ambassaden.
 • 2 passbilder (se krav til passbilder nedenfor)
 • Original fødselsattest hvor begge foreldres navn fremkommer  
 • Foreldrenes originale pass (alle pass må leveres dersom foreldrene har flere statsborgerskap).
 • Gebyr for pass-søknad (Gebyret utgjør EGP 610 for barn under 16 år, og EGP 1020 for barn over 16).

Fødselsattesten må være i engelsk original utstedt av helseministeriet i Egypt. Fødselsattesten må legaliseres av Egypts utenriksdepartement, før den legaliseres av Norges ambassade i Kairo.

I de tilfeller der den av foreldrene som er norsk statsborger står registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge og ugift, må faren signere en farskapserklæring. Gebyr for denne tjenesten utgjør EGP 515.

NB: Ufullstendige søknader tas ikke imot.

Saksgang i passaker:

 • Ambassaden sender søknaden om personnummer til Skatt Nord i Tromsø. Saksbehandlingstiden hos Skatteetaten er på ca. 4 uker.
 • Skatt Nord informerer søkeren og ambassaden om avgjørelsen.
 • Når svaret på søknaden om personnummer har ankommet, behandler ambassaden søknaden om pass. Dersom pass innvilges, tar det 2-3 uker før passet ankommer ambassaden.

KRAV TIL PASSFOTO

Fotografiet som skal brukes i passet skal være best mulig egnet til å identifisere personen:

 • Fotografiet skal være tydelig og vise ansiktstrekk
 • Begge øynene skal være helt synlige
 • Blikket skal være rettet mot kameraets linse
 • Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket
 • Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger
 • Ansiktet skal være jevnt belyst
 • Refleks i briller må ikke synes
 • Briller med mørkt glass kan ikke benyttes
 • Ansiktet til passøkeren må være avbildet rett forfra