Registrer ditt opphold i Djibouti elektronisk

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere å registrere seg på utenriksdepartementets portal for utenlandsopphold.

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Frivillig registrering ved utenlandsopphold