Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Fremme av norske økonomiske interesser og næringslivssamarbeid er en høyt prioritert arbeidsoppgave for ambassaden. Vi ønsker å fungere som en førstelinjeinstans for henvendelser fra norske aktører som ønsker å satse kommersielt i Djibouti.

Ta kontakt med ambassaden i Addis Abeba, som kan bistå med følgende:

  • Tilby råd om lokale markedsforhold, de forskjellige rammevilkårene for drift av næringsvirksomhet i Etiopia samt flaskehalsene bedriftene kan møte på veien
  • Etablere møteplasser og tilrettelegge for samtaler med lokale myndigheter
  • Formidle kontakt med relevante aktører
  • Formidling av informasjon ang. sikkerhet, reiseråd, endringer i relevante regelverk
  • Tilby fagkunnskap i en rekke områder som inngår i Norges bilaterale og multilaterale engasjement i landet, regionale politiske spørsmål, landbruk, miljø og fornybar energi