Norsk kunst og kultur

Norge har et rikt kunst og kulturliv med dype historiske røtter. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser.
Foto: www.salted.no

Norsk arkitektur, musikk og litteratur har høstet stor internasjonal anerkjennelse og har navn i verdensklasse. Norsk design og kultur har blitt en eksportartikkel for det moderne Norge.

Regjeringens mål er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold. Internasjonalisering av norsk kunst og kulturliv har økt kunnskapen og interessen for Norge som en innovativ kultur- og kunnskapsnasjon. Gjennom støtteordninger og prosjektsamarbeid bidrar den norske regjeringen til at norske kunstnere deltar internasjonalt samtidig som de bringer impulser med seg hjem.

  • Forfatter Henrik Ibsen (1828-1906) er en av verdens mest spilte dramatikere, mens Jon Fosse er blant verdens mest spilte nålevende dramatikere.
  • Kunstner Edvard Munch (1863-1944) fanget sin egen og kanskje hele menneskehetens lidelse i sitt ikoniske maleri Skrik. I dag skaper Tori Wrånes en billedverden gjennom skulptur, performance, musikk og teater.
  • Komponist Edvard Grieg (1843-1907) var nasjonalromantiker og sprengte musikalske grenser. I dag revolusjonerer Kygo elektronisk dansemusikk, Mari Boine blander samisk joik med jazztoner og black metal er blitt en av Norges største kultureksporter.

  • Deeyah Khan er en norsk filmregissør, plateprodusent og menneskerettighetsforkjemper. I 2016 ble Khan utnevnt til UNESCOs goodwillambassadør for kunstnerisk ytringsfrihet og kreativitet.
  • Blant arkitektfirmaer som gjør seg gjeldene er Snøhetta med bygninger som Operahuset i Oslo, Biblioteket i Alexandria og minnepaviljongen for ofrene fra 9/11 på Ground Zero i New York City.
  • Svært mange norske bøker oversettes og utgis internasjonalt. Flere norske boktitler oversettes i dag. Karl Ove Knausgårds bøker er oversatt til 30 språk. Jo Nesbø topper internasjonale krimlister.

Ambassaden arbeider for å fremme norsk kultur og omdømme i Danmark

Kultur- og omdømmearbeid er en viktig oppgave for Norges ambassade i Danmark. Arbeidet har som mål å gjøre Norge enda bedre kjent i Danmark og fremme Norge som en moderne kulturnasjon.

Ambassadens satsinger på kulturområdet spenner bredt og vi arbeider målrettet med å legge til rette for økt kultursamarbeid mellom våre land. Vi har nær kontakt med sentrale aktører i dansk og norsk kulturliv. Vi har et særlig fokus på litteratur- og kunstfeltet, men støtter også aktivt opp om aktiviteter innenfor områder som arkitektur, film, musikk, design, dans og teater.

Ambassadens arbeid på kultur- og omdømmefeltet har historiske røtter. Vår lange felles historie og de mange kulturelle og familiære bånd som knytter våre to land sammen, er av vesentlig betydning i arbeidet med å styrke dansk interesse for norsk kunst og kultur. Ambassaden arbeider langsiktig og målrettet med å styrke denne interessen ytterligere gjennom støtte til norske kulturaktiviteter av høy kvalitet.

Kunst og kultur spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke Norges omdømme, som igjen bidrar til å øke interessen for Norge som handelspartner og turistdestinasjon.