Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår økonomiske omstilling og konkurransekraft

I internasjonalt samarbeid er vi hverandres nærmeste venner og partnere.

Regionalt samarbeid og samhold styrker vår gjennomslagskraft og evnen til å håndtere vår tids store felles utfordringer.

Island har formannskapet i år i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd.

 

Island vil fokusere på unge, bærekraftig turisme og havet i relasjon til verdensmålene i 2019. 

Ideene til de nordiske løsningene skal også komme fra de unge selv, for framtiden er deres. Norge er svært opptatt av  havspørsmål og en bærekraftig forvaltning av havet og naturen, og vil aktivt støtte opp om de islandske prioriteringene.

Islands prioriteringer for nordisk samarbeid i 2019

  1. Unge i Norden: Norden skal være det beste stedet i verden for barn og ungdom. Det islandske formannskapet vil fokusere på de unge innenfor kultur, helse og utdanning.

  2. Bærekraftig turisme i nord: turismen i nord har vokst jevnt og trutt de senere årene. Men det må være en sunn balanse mellom vekst og beskyttelse gjennom en bærekraftig turisme. Verdensmålet for bærekraftig utvikling er en ledestjerne og ungdommen spiller en nøkkelrolle i implementeringen av det.

  3. Havet - blå vekst: Havet er en kilde til velferd og verdier og har stor betydning for hele Nordens natur, kultur og handel. Norden må abreide for at havets ressurser forvaltes på en bærekraftig måte. Plast og bioøkonomi vil være i fokus.

Norden.no: Island fokuserer på verdensmålene

IkonEuropakart.png

Norden er bland verdens tettest integrerte samfunn og økonomier

IkonPenger.png

Norden er den 11. største økonomien i verden

Ikonhav.png

Norden har en variert natur og enorme naturressurser som beskyttes og utnyttes til bærekraftig energi

København er en sentral by i det nordiske samarbeidet

Sekretariatene for Nordisk råd og Nordisk ministerråd deler hus i den danske hovedstaden. Mange nordiske møter og andre aktiviteter foregår her. 

Danmark er et foregangsland når det gjelder klima- og miljøvennlige løsninger og bidrar med verdifulle erfaringer inn i det nordiske samarbeidet på dette feltet.