Verdier og prioriteringer

Nordområdene

Store deler av Norge ligger nord for polarsirkelen. Ansvarlig forvaltning av de rike ressursene i nord står høyt på Norges dagsorden. Dette krever globalt samarbeid bygget på kunnskap og internasjonal rett.

Nordisk samarbeid

Samarbeidet med de nordiske landene er viktig for norsk verdiskaping og sysselsetting, og for vår grønne omstilling og konkurransekraft

Norsk kunst og kultur

Norge har et rikt kunst og kulturliv. I likhet med sine forgjengere henter mange av dagens norske kunstnere og kulturaktører inspirasjon utenfor landets grenser.

Energi og havressurser

Verdens befolkning øker og vil trenge mer mat og energi. Bærekraftig bruk av havets ressurser er viktig for å løse mange av verdens utfordringer.

Klima og miljø

Klimaendringer og miljøskader er blant de største og mest dramatiske utfordringene verden står overfor. Mange land opplever allerede konsekvensene av klimaendringene. I Norge merkes effektene spesielt i nærområdene i nord.

Fred, stabilitet og sikkerhet

Sikkerhetsutfordringene i verden blir stadig mer sammensatte. Norge møter disse utfordringene med en sterk forankring i NATO, et bredt freds- og forsoningsengasjement og internasjonalt samarbeid.

Utviklingspolitikk og humanitær innsats

800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. 70 millioner mennesker er på flukt. Norge tar globalt ansvar for å hjelpe mennesker i nød, bidra til langsiktig utvikling og fremme en mer rettferdig verden.

Det norske samfunnet

Det moderne Norge er et samfunn kjennetegnet av velferd, likestilling og økonomisk stabilitet.

Europeisk samarbeid

Samarbeid på tvers av landegrensene er nøkkelen til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa. Vi trenger felles europeiske løsninger på grenseoverskridende utfordringer.

Havet som satsingsområde

Havet er blant Norges viktigste satsingsområder. Ambassaden i København arbeider derfor med å utvikle det dansk-norske samarbeid slik at vi kan dra nytte av våres felles erfaringer med havets mangfold.