Notarialforretninger

Notarial.jpg
Foto: Vidar M. Husby, Stortinget

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse.

Ambassaden kan gi forskjellig typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon.         

De vanligste formene for notarialbekreftelser er:

Bekreftelse av underskrift Ambassadens bekreftelse av underskrift er vanligvis aktuell på fullmakt i forbindelse med dødsbo/arv i Norge eller på fullmakt og skjøte vedrørende kjøp og salg av eiendom i Norge. Dette gjøres ved personlig fremmøte i publikumsekspedisjonens åpningstid og fremvisning av legitimasjon. Som legitimasjon godtas gyldig pass og førerkort av ny type.

Norske borgere bosatt i Danmark kan få mer informasjon om bekreftelse av underskrift på dokumenter som skal brukes i utlandet hos Udenrigsministeriet.

Bekreftelse av rett kopi Dette er aktuelt for danske eller norske dokumenter som skal brukes for norske myndigheter, bl.a. knyttet til søknad om fødselsnummer (norsk CPR-nummer), D-nummer, navneendring eller for sjøfolk som søker norsk påtegningsdokument.

Kopier av attester og vitnemål for skole/studier, autorisasjon for helsepersonell og jobbsøknader bekreftes ikke! Slike bekreftede kopier kan rekvireres hos dokumentets utsteder eller bekreftes ved et kopieringsbyrå.

Bekreftelse på Leveattest En Leveattest kan bli krevet av personer som mottar utbetaling av pensjon fra Norge. For personer som er bosatt i Danmark er det vanligvis ikke krav om bekreftelse fra ambassaden på slik attest.

Notarialforretninger utføres bare dersom det er til fordel for norsk borger eller norske interesser.

Notarialforretninger er gebyrpliktige tjenester. Gebyrsatser.

LEGALISERING Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Danmark har tiltrådt «Apostille-konvensjonen» (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).

Les om legalisering eller Apostille på norske dokumenter
Les om legalisering eller Apostille på danske dokumenter.