| Thisted

Ny konsul i Thisted

Konsuler.jpg
Avtroppende konsul Ivan Christiansen, ambassadør Ingvard Havnen og påtroppende konsul Ole Beith ved markeringen av konsulskiftet i Sparekassen Thy i Thisted.

Et av Norges eldste konsulater fikk tirsdag 21. mars ny konsul. Ambassaden takker avtroppende konsul Ivan Christiansen for sin tjeneste og ønsker velkommen til påtroppende konsul Ole Beith.

Det norske konsulatet i Thisted ble opprettet i 1906 for å i hovedsak bistå norsk skipsfart. Konsulatet er fremdeles knyttet til skipsfart, særlig gjennom havnene Hanstholm og Thyborøn, hvor det jevnlig er norske skipsanløp. Fiskeri er en stor næring i området, og konsulen i Thisted er en viktig kontakt for norsk næringsliv. I tillegg kan konsulatet bistå med pass til barn og forhåndsstemmer til norske valg, noe som er nyttig for de omtrent 200 nordmennene som bor i distriktet.

Etter over 22 år som konsul for Norge i Thisted, fratreder Ivan Christiansen nå sin stilling. Han har vært direktør i banken Sparekassen Thy i 20 år ved siden av arbeidet som konsul. Påtroppende konsul Ole Beith overtok direktørstillingen fra Ivan Christiansen i 2015 og overtar nå hans stilling som konsul. Sparekassen Thy beskriver overgangen som et «planlagt generasjonsskifte».