hvalross - Foto:Martin Fortier
Martin Fortier

Svalbard

Ambassadøren var sammen med sentrale forskningsledere fra EU, Tyskland, Danmark, Grønland, Canada og USA på forskningstokt på Svalbard i starten av juni

Årets tokt hadde søkelys på hvordan internasjonalt forskningssamarbeid om Arktis bør organiseres.   

Polhavet kan ikke forstås gjennom forskning i adskilte områder, kun gjennom en helhetlig tilnærming. Verden trenger et samarbeid om hele Arktis, sier toktleder og biologiprofessor ved UiT Norges arktiske universitet, Paul Wassmann i en pressemelding. Vi håper at et personlig inntrykk fra Arktis vil støtte opp under det nødvendige internasjonale forskningssamarbeidet.  

Wassmann
Foto:Martin Fortier

Wassman la ut på årets tokt sammen med en rekke andre forskere fra UiT, Norges arktiske universitet og UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Med seg hadde de sentrale forskningsledere fra forskningsinstitusjoner i EU, Tyskland, Danmark/Grønland, Canada og USA, i tillegg til representanter fra privat sektor og en heldig norsk ambassadør i København.  

sel
Foto:Martin Fortier

Toktet foregikk som et flytende seminar ombord i forskningsskipet “Helmer Hanssen” som tilhører Universitet i Tromsø. Det var daglige faglige foredrag og alle tokt-medlemmene bidro med presentasjoner. I tillegg besøkte deltakerne Longyearbyen, Pyramiden og Barentsburg, samt verdens nordligste forskningsklynge Ny-Ålesund.   

Bakgrunnen for toktet er at en rekke forskningsministre, EU-representanter og delegater fra urfolksorganisasjoner Arktis under «1st Arctic Science Ministerial» i Washington i 2016 ble enige om en samlet innsats for å øke det internasjonale forskningssamarbeidet i Arktis. UiT ønsker nå å stå i front av diskusjonen om internasjonalisering av den arktiske forskningen.

Husebekk og Fortier

Rektor for UiT (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet) Anne Husebekk og direktør Martin Fortier fra Université Laval, Quebec underskriver en samarbeidsavtale.

AudogAnneogen
Foto:Andrea Tilche

Ambassadør Aud Kolberg sammen med Anne Husebekk og professor Søren Rysgaard (Aarhus Universitet) på stranda i Smeerenburg, en tidligere hvalfangstsstasjon - helt tilbake fra 1617.

Barentsburg2
Foto:Martin Fortier

Der menneskene har flyttet ut, flytter fuglene inn. 
Pyramiden er et nedlagt russisk gruvesamfunn innerst i Isfjorden. Her har ikke vært aktivitet siden 1999. Sovjetunionen kjøpte bosettelsen i 1927 av svenskene. Da det var gruvedrift bodde ofte over 100 innbyggere her i hva som karakteriseres som en sovjetisk mønsterby med svømmehall, gartnere, kulturhus og fotballbane. Spøkelsesbyen er nå en turistattraksjon. 

Lenin
Foto:Andrea Tilche

Barentsburg er et russisk gruvesamfunn beliggende ved Grønfjorden 60 km vest for Longyearbyen. De har eget kullkraftverk, sykehus, hotell, skole,  kirke, idrettsbygg og konsulat. Her bor cirka 450 innbyggere. Gruvedriften er operativ, men gruveselskapet satser mer og mer på turisme. Navnet Barentsburg stammer fra den nederlandske sjøfareren Willem Barentz som oppdaget Svalbard i 1596. Byen ble skutt i brann og nærmest utslettet under 2. verdenskrig.

NYAalesund
Foto:Martin Fortier

   

Nyaalesund
Foto:Andrea Tilche

Ny-Ålesund er verdens nordligste bosetning og ligger på 79 grader nord. I denne nedlagte gruvebyen oppholder forskere seg fra 10 forskjellige land. Innbyggertallet er på rundt 35 personer, men kan øke opp til 120 på sommerstid. Byen var startpunkt til de mange nordpolekspedisjonene på begynnelsen av 1900-tallet. Ny-Ålesund er et unikt samfunn for samarbeid mellom institusjoner og nasjoner, og har fortsatt et potensiale i å bli et enda viktigere sentrum for forskningssamarbeid i Arktis bl.a. ved å i større grad kunne dele forskningsdata.

Fugl
Foto:Martin Fortier

Tokt-lederens oppsummering av de faglige debattene ble sammen med en uttalelse fra UiTs rektor sendt til de norske ministrene som innspill til «2nd Arctic Science Ministerial» i Berlin i oktober: OUTREACH-Statement.

En videre konkret oppfølging for å styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom Norge og Riksfellesskapet (Danmark, Grønland og Færøyene) når det gjelder de raske endringene i Arktis, finner sted på Norges ambassade i København 3. - 4. oktober i år. 

Is
Foto:Martin Fortier

Les mer om 
Svalbard: www.visitsvalbard.com  www.sysselmannen.no 
UiT Norges arktiske universitet: www.uit.no
Forskningsskipet Helmer Hanssen