Katja og Støre - Foto:Foto: Hasse Ferrold
Statsminister Jonas Gahr Støre og ambassadør Katja Nordgaard på besøk på Børsen i København. Foto: Hasse Ferrold

Statsminister Jonas Gahr Støre i København

Onsdag 9. mars 2022 kom statsminister Jonas Gahr Støre på dagsbesøk til København. På agendaen sto grønn omstilling og nordisk sikkerhetssamarbeid.

Dagen begynte på Amager Bakke med en rundeborddiskusjon om karbonfangstteknologi inne på ARCs flotte lokaler. Diskusjonen ble moderert av Anders Hoffmann, avdelingssjefen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Støre fikk holde åpningsinnlegget og snakket varmt om karbonfangstteknologi. Han ønsket også at Norden skal kunne samarbeide for å finne løsninger på klimakrisen.

Sammen med statsminister Støre og ambassadør Katja Nordgaard var disse tilstede ved rundebordet:

 • Jacob Simonsen, Direktør i Amager Resource Center (ARC)
 • Anders Hoffmann, Avdelingssjef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Valborg Lundegaard, CEO i Aker Carbon Capture
 • Irene Rummelhoff, Konserndirektør i MMP Equinor
 • Liv Monica Stubholt, Styreleder i Fortum Oslo Varme
 • Martin Rune Pedersen, Country Chair i Denmark Total Energies
 • Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director i Aalborg Portland
Støre på Amager Bakke
Statsministeren på omvisning på Amager Bakke. Foto:Ehrhorn Hummerston / ARC

Etter rundebordet møttes Støre med pressen før turen gikk videre med en omvisning av anleggene på Amager Bakke. Direktør Jacob Simonsen ledet an og forklarte Støre hvordan karbonfangstanlegget til ARC fungerer, hvor de på sikt ønsker å fange 500.000 tonn CO2 i året.Videre gikk turen til Statsministeriet for å ha et bilateralt møte med statsminister Mette Frederiksen om sikkerhetspolitikk og forsyningssikkerhet. Støre ble tatt godt imot, og etter møtet og en lunsj ble det holdt en felles pressekonferanse. Her fortalte de to statsministrene at de hadde blitt enige om å inngå et tettere forsvarssamarbeid. I tillegg fortalte Støre at Norge skal produsere mer energi fra sol og vind, i likhet med Danmarks strategi.

Støre utenfor Børsen
Støre før møtet på Børsen Foto:Dansk Erhverv

Deretter dro Støre fra Statsministeriet til Børsen. Først på programmet var en uformell rundebordsamtale mellom statsministeren og danske og norske næringslivstopper.

De utvalgte deltakerne holdt hver sin presentasjon om deres syn på fremtidens havvindindustri, etterfulgt av en åpen og engasjert diskusjon moderert av Jon Dugstad, direktør for Wind and Solar i Norwegian Energy Partners.

Sammen med statsminister Støre og ambassadør Katja Nordgaard var disse tilstede på møtet:

 • Mads Nipper, Administrerende direktør i Ørsted
 • Ditlev Engel, CEO i Energidivisjonen i DNV
 • Sebastian Bringsværd, Global Head of Business Development i Aker Offshore Wind
 • Bo Svoldgaard, Direktør for Innovasjon og Konsepter i Vestas
 • Hanne Storm Edlefsen, Vice President av Energiøyer i Energinet
 • Irene Rummelhoff, Konserndirektør i MMP Equinor
 • Michael Hannibal, Partner i Copenhagen Infrastructure Partners
 • Jes Brinchmann Christensen, Underdirektør i Dansk Erhverv

Like etterpå dro Støre over til Børssalen hvor omkring 120 personer fra norsk og dansk næringsliv hadde møtt opp til et seminar om fremtidens havvindindustri. Her holdt statsministeren åpningsinnlegget. Blant annet fortalte han om områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, hvor det har blitt åpnet for utbygging av havvindanlegg. Han fortalte også at man arbeider med å identifisere nye områder for utbygging av slike anlegg samt at Norge har mye å tilby innen offshoreekspertise til landene rundt Nordsjøen. Avslutningsvis sa han at det finnes mange samarbeidsmuligheter mellom Norge og Danmark som kan få fart på den grønne omstillingen.

Støre holder tale
Støre under åpningsinnlegget på havvindseminaret. Foto:Hasse Ferrold

Til slutt ventet et møte om offentlig-privat samarbeid innenfor eksportfremming, noe danskene har særlig mye kunnskap om. Her var både dansk næringsliv og danske myndigheter representert. Samtalen mellom partene ble åpnet og moderert av ambassadør Nordgaard.
Sammen med statsminister Støre og ambassadør Katja Nordgaard var disse tilstede på møtet:

 • Karen Eva Abrahamsen, Kontorsjef for Strategi, Policy og Kvalitet i The Trade Council
 • Ulrich Bang, Markedssjef for Klima, Energi og Miljø i Dansk Erhverv
 • Thomas Bustrup, Viseadministrerende direktør i Dansk Industri
 • Peder Lundquist, Administrerende direktør i EKF Danmarks Eksportkreditt

Det var et gledelig besøk med svært nyttige møter, og vi takker Jonas Gahr Støre for at han kom til København!

Støre og Frederiksen
Støre og Frederiksen under pressekonferansen. Foto: Philip Meisner