Scenen

Digitalt diplomati: Sikkerhet i Arktis

Etter måneder med arbeid, samarbeid, tilpasning - og enda mer tilpasning - gjennomførte ambassaden, sammen med Atlantsammenslutningen, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og DIIS, fredag 30. oktober et webinar om sikkerhet i Arktis. Det som i utgangspunktet skulle vært et fysisk seminar for viktig dialog om sikkerhet i Arktis, ble til en hybrid-versjon med avanserte tekniske løsninger som tillot offentlige innlegg og graderte diskusjoner i lukkede forum.

| KĂžbenhavn

Norge og Kongeriket Danmark har viktige nasjonale og sikkerhetspolitiske interesser knyttet til de arktiske områdene. Med den seneste utviklingen, der stormakter som USA, Kina og Russland viser økt interesse for regionen, gir den en økt geostrategisk betydning. For å videreføre og utvikle det gode dansk-norske samarbeidet ønsket derfor ambassaden, sammen med forsvarsattachékontoret i Haag, å skape ytterligere dialog om sikkerhet i Arktis.

Utenriksminister Jeppe Kofod taler
Utenriksminister Jeppe Kofod

Ministre, høytstående politikere, embetsmenn, tenketanker og andre fagfolk deltok. Gjennom en åpen panelsamtale fikk et bredere publikum innsikt i problemstillinger knyttet til Arktis, nordområdene og NATO. Deretter flyttet dialogen seg til lukkede nettverk for noen få utvalgte. Slik kunne mer konfidensielle samtaler og erfaringsutveksling finne sted mellom embetsverket. 

Vår utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, la i sin velkomsthilsen vekt på at Norge og Danmark har en felles forståelse om utviklingen i Arktis og hun uttrykte et ønske om at seminaret ville bidra til enda tettere dansk-norsk samarbeid i nordområdene og Arktis.

Forsvarsminister Trine Bramsen
Forsvarsminister Trine Bramsen

Seminar i koronaens tid

I utgangspunktet skulle det være et fysisk seminar, men utviklingen i smittesituasjonen gjorde det relativt tidlig klart at brorparten måtte foregå digitalt. Gjennom strålende samarbeid mellom medarrangørene, og med en god dose teknisk hjelp fra fagkyndige personer, ble webinaret gjennomført med stor suksess.

Kabler
Det var avgjørende med profesjonell hjelp.

Etter Ine Eriksen Søreide sin videohilsen innledet Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen og utenriksminister Jeppe Kofod seminaret. Den storstilte åpningen banet vei for fruktbar dialog mellom paneldeltagerne. Her deltok blant annet NATO-ambassadører, forskere og embetsmenn.

Dialog er diplomatiets kjerne, men koronasituasjon har imidlertid gjort det vanskelig å møtes, hvor kreative og innovative løsninger har blitt helt nødvendig. Heldigvis lever vi i teknologiens tid!

Tilpasningen og innsatsen til medarrangørene, sammen med teknisk bistand fra profesjonelle, muliggjorde et interessant seminar om sikkerhet i Arktis og NATOs rolle. Politikere, embetsmenn, forskere og ambassadører fikk dele erfaringer, analyser og synspunkter om et geografisk og kulturelt område som er svært viktig for begge våres land.

Med webinarets suksess er en ting klart: digitalt diplomati kan fint la seg gjøre!