Ambassaden

Studentpraktikanter ved Norges ambassade i København

Norges ambassade i København søker etter studentpraktikanter for perioden 1. februar til 28. juli 2023. Søknadsfristen er 9. oktober.

Praktikantordningen
Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om, og interesse for utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i og erfaring fra det daglige arbeidet ved en mellomstor norsk utenriksstasjon.

Ambassaden i København har 19 ansatte som arbeider innenfor følgende fagområder; dansk innenriks- og utenrikspolitikk, EU og EØS, nordisk samarbeid, næringsfremme, økonomi- og handel, klima- og energi, menneskerettigheter og utvikling, kultursamarbeid, presse og informasjon, samt konsulære saker og utlendingsfeltet.

Studentpraktikantene inkluderes i ambassadens daglige gjøremål og veiledes av diplomatene. De forventes å kunne bidra innen et bredt spekter av oppgaver som ambassaden ivaretar.  Avhengig av ambassadens arbeidssituasjon vil oppgaver kunne komme til eller falle bort.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

  • informasjonsinnhenting og rapportering om aktuelle emner
  • tilrettelegging av arrangementer
  • deltakelse på møter og konferanser og tilrettelegging av besøk
  • oppfølging av ambassadens presse-, kultur og informasjonsarbeid med særlig vekt på sosiale medier.

Fordypning på enkeltområder vil avhenge av behov og praktikantens kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner
Ambassaden ser etter praktikanter som har gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig, som har gode samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig og er fleksible. Interesse for å jobbe med politikk og kommunikasjon er et krav. Utover er det en fordel med kjennskap til og erfaring fra danske forhold og erfaring med skrivearbeid.

Kandidaten må være norsk statsborger og student ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested i praksisperioden, og vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:
Praktikantperioden er ulønnet, men ambassaden utbetaler et månedlig stipend som for tiden er på 16 000 norske kroner. Praktikantene må selv dekke reise- og boligutgifter.

Mer informasjon om praktikantordningen finnes på Regjeringens hjemmesider.

Søknad
Søknad, CV, eksamensutskrifter/vitnemål og eventuelle attester sendes via Jobindex. Søknadsfristen er 9. oktober 2022.

Dersom du også søker praktikantopphold ved andre utenriksstasjoner ber vi deg opplyse om dette i din søknad.

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til ambassadesekretær Sean Lobo ved å sende en e-post til sean.lobo@mfa.no, eller til nåværende studentpraktikanter på rosana.fayazzadh@mfa.no eller ingrid.selte@mfa.no