The old and new banknotes - Foto:Norway’s central bank
Norway’s central bank

Pengesedler

De gamle 100- og 200-kronesedlene er ikke godkjent som betalingsmiddel etter 30. mai 2018. Men de kan fortsatt veksles inn. Se her hvordan du går fram.

For å unngå forfalskning har Norges Bank laget nye og sikrere pengesedler. 30. mai 2017 satte Norges Bank de første sedlene i en ny seddelserie i omløp. Disse er markant sikrere enn de tidligere. Ett år etter at de nye 100- og 200-kronesedlene ble introdusert, tas de gamle nå ut av sirkulasjon.

Noen banker og butikker vil fortsatt akseptere sedlene, men det er bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot dem. Plikten til å veksle inn gamle sedler gjelder i minst ti år etter at de er gått ut. 100- og 200-kronesedlene kan veksles gebyrfritt hos Norges Bank t.o.m. 30. mai 2028.

Den nye 50-kroneseddel og 500-kroneseddel vil bli utgitt i oktober i år, mens 1000-kroneseddelen etter planen skal utgis i 4. kvartal 2019. De gamle sedlene vil ikke være tvungent (akesptert) betalingsmiddel ett år etter at de nye sedlene er satt i omløp.

Du har to alternativer for å veksle inn de gamle 100- og 200-kronesedlene:

  1. Få pengene overført til konto:
    Fyll ut skjema for veksling.
    Send skjema og sedler til: Norges Bank Kontante betalingsmidler, Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo.
    Du kan også levere skjema og sedler til Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo.
    Norges Bank vil utbetale penger til konto angitt i skjema.

  2. Du kan veksle de gamle til nye sedler ved å henvende deg til Norges Banks depoter. For beløp over 10.000 kroner veksler de ikke til nye sedler. Du må derfor sende eller levere skjema og sedler som angitt over.

Mer informasjon om seddelbyttet og de nye sedlene finner du på nyesedler.no.