Nordiske samarbeidsministre på nordisk råds sesjon - Foto:Magnus Fröderberg/norden.org
Magnus Fröderberg/norden.org

Nytt nordisk verktøy for å rapportere om grensehindre

De nordiske landende har i fellesskap utviklet et nytt digitalt verktøy for å rapportere om utfordringer med å krysse en av grensene mellom de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Under nordisk råds sesjon i København 1.-4. november 2021 lanserte de nordiske landene i fellesskap et nytt verktøy for å rapportere om grensehindre mellom de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Verktøyet skal være en måte å kunne si ifra om utfordringer med grensekryssingen og en plattform for å komme med konkrete forslag til å utbedre forholdene. Verktøyet har allerede blitt tatt i bruk og mange gode forslag har kommet. 

De nordiske landene har som visjon å være verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, og dette initiativet er sentralt i å gjøre den nordiske samhandlingen mer sømløs.

Rapporter om dine utfordringer og kom med forslag til utbedringer her: Your border interference - Jira Service Management (atlassian.net)

Les mer om verkøyet på Nordisk Råd/ Ministerråd sine nettsider: Nyt værktøj til rapportering af grænsehindringer kom flyvende fra start | Nordisk Samarbejde (norden.org)