Ny konsul i Odense

Konsul Odense 400 x 800 pxl.JPG
Ambassadør Ingvard Havnen overrekker konsuldiplomet til påtroppende konsul Camilla Haustrup Hermansen ved markeringen av konsulskiftet i Odense.

Fredag 19. mai fikk et av Norges eldste konsulater i Danmark en ny honorær konsul. Ambassaden takker avtroppende konsul Steen Haustrup for sin tjeneste og ønsker velkommen til påtroppende konsul Camilla Haustrup Hermansen.

Etter 28 år som konsul for Norge i Odense, fratreder Steen Haustrup nå sin stilling. Han har ledet familiebedriften Plus Pack i mange år og er i dag formann for aksjeselskapet Haustrup Holding. Steen Haustrup gir stafettpinnen videre til sin datter, Camilla Haustrup Hermansen, som er direktør for markedsføring og forretningsutvikling i Plus Pack Group.

Det norske konsulatet i Odense ble opprettet i 1906 for å i hovedsak bistå norsk skipsfart. I dag er konsulatet en viktig kontakt for norsk næringsliv, og kan i tillegg bistå med pass til barn og forhåndsstemmer til norske valg. Selv om honorære konsuler alltid utpekes på bakgrunn av kvalifikasjoner, har Haustrup-familien varetatt Norges representasjon i Odense siden 1936.