Nordiske statsministre - Foto:Sigurjon Ragnar
Sigurjon Ragnar

Nordisk statsministermøte

Bærekraft og klimaforandringer på dagsorden på uformelt statsministermøte

20. august møttes de nordiske statsministerne, samt Tysklands forbundskansler Angela Merkel, i Reykjavik på Island. Bærekraft og klimaforandringer var på dagsorden da statsministerne for alle de nordiske landene møttes for å snakke om felles utfordringer og mulige løsninger. Sammen ble de enige om en felles visjon 2030; Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot 2030.

For å oppnå visjonen vil de nordiske landene arbeide for en grønn omstilling av økonomien, konkurransedyktighet og integrering, samt sosial bærekraft med fokus på blant annet likestilling og velferd. Satsingene på disse strategiske prioriteringene strekker seg frem til 2024.

Visjon 2030 tar også utgangspunkt i nordisk næringslivs deltakelse. I forbindelse med møtet i Reykjavik møtte derfor statsministerne også direktørene for en rekke nordiske selskaper, Nordic CEOs for a Sustainable Future. I en felles erklæring etter møtet presenterte statsministerne og direktøren en omfattende liste over nødvendige tiltak for at Norden skal oppnå både Paris-avtalens målsetninger og de globale bærekraftsmålene i Agenda 2030.

I erklæringen fastslår de nordiske statsministerne og Nordic CEOs for a Sustainable Future at Norden skal være en global leder og forkjemper mot klimaforandringer. Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, ledet møtet og uttalte at «De nordiske landene har mulighet til å ta globalt klimalederskap, og vi er forberedt på å ta den rollen.»