Nordens dag

Nordens dag: Samarbeid på tvers av stengte grenser

Av nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Eriksen Søreide: I dag er det Nordens dag og Nordisk ministerråd fyller 50 år. Det er verdt å feire. Hadde vi hatt mulighet, hadde vi møtt hverandre og hatt et skikkelig familietreff. For vi i Norden er på mange måter en familie. Bundet sammen gjennom historie, språk, geografi, verdier og interesser. Men kanskje viktigst: tilliten til hverandre. Og støtten til hverandre når det røyner på.

I etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum i slutten av desember 2020 fikk vi et godt eksempel på nordisk samhold. Etter katastrofen tilbød alle de nordiske landene bistand. Sverige stilte raskt med et team for søk og redning. Dette vitner om at det tette, grenseoverskridende samarbeidet fungerer  - også midt under en pandemi.

Koronapandemien har vært en enorm utfordring for alle land, også de nordiske. Vi står alle overfor en krise ingen av oss har kunnet forutsi omfanget av. Vi har til dels valgt ulike smittevernstrategier, men vi har gjennom hele krisen hatt tett kontakt og hjulpet hverandre. Da har tilliten og de sterke samarbeidstradisjonene kommet godt med. Vi har hatt et rekordhøyt antall møter, ikke minst på utenriks- og helseområdet. Norge har anskaffet  vaksiner fordi vi har fått god bistand fra Sverige i samarbeidet med EU. De nordiske landene samarbeidet tett for å få våre borgere hjem da pandemien brøt ut. Vi fordelte stedene med få eller ingen hjemreisemuligheter mellom oss. Nordiske fly ble fylt med nordiske passasjerer. Norge har også bistått Sverige med smittevernutstyr og avløst Sverige i europeisk brannskadeberedskap når den svenske helsetjenesten har hatt stor pågang av koronapasienter. Dette vitner om nordisk solidaritet.

Nordens Hus med flagg
Foto:norden.org

Samtidig er det klart at smitteverntiltakene har skapt utfordringer i det integrerte Norden. Det har rammet enkeltmennesker og bedrifter, og det har rammet hardt. Før krisen tok vi det for gitt å kunne reise fritt mellom våre land. Det året vårt samarbeid fyller 50 år, må vi dessverre konstatere at det er nødvendig å ha strenge resiserestriksjoner mellom nordiske land.. Vi er glade for at vi har klart å få på plass en ordning for dagpendlere som bor i grenseområdene i Sverige og Finland. De har fått mulighet til å komme tilbake på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. I tillegg har vi foreslått en økonomisk kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner. Det vil lette situasjonen for mange av våre nordiske venner som pendler til jobb i Norge.

Åpne grenser og fri ferdsel er et kjennetegn for Norden. Vi skal tilbake dit så snart smittevernhensyn tillater det. Men på kort sikt går veien til et mer integrert Norden gjennom å stoppe smitten, sånn at vi etter hvert kan åpne grensene igjen. De nordiske statsministrene har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Det nordiske samarbeidet skal utvikles og styrkes nettopp fordi vi har så store fordeler av det. Fra passunion til felles arbeidsmarked. Fra studentutveksling til felles kraftmarked. Fra miljømerking til felles frølager på Svalbard. Og litt frem i tid: felles elektronisk ID som vil gjøre den nordiske hverdagen enda litt enklere.

Norden arbeider tett sammen også internasjonalt. NATO-landene bistår Sverige og Finland i kontakten med NATO, og EU-landene bistår oss som ikke er med i EU. De nordiske landene er viktige støttespillere for FN. Det er en sentral del av nordisk samarbeid at vi sikrer en nordisk stemme også i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom. Derfor støtter de nordiske landene hverandre, og skifter på å stille til valg til Sikkerhetsrådet hvert fjerde år. Slik kan vi fremme våre verdier i Sikkerhetsrådets arbeid. Sverige delte sine erfaringer fra Sikkerhetsrådet med oss i Norge, slik vi hjelper Danmark med å bli valgt inn etter oss. Det er ingen tvil om at det nordiske samarbeidet og det nordiske verdigrunnlaget blir viktigere og mer relevant i en verden hvor klimautfordringene blir mer presserende, i en verden hvor menneskerettigheter settes til side, og hvor den internasjonale rettsorden og det multilaterale samarbeidet utfordres. Dette er også områder hvor de nordiske landene er på linje; vi prioriterer klima, menneskerettigheter, frihandel og internasjonalt samarbeid.

Venner og familie hjelper hverandre. Det skal vi fortsette med. Det nordiske slektskapet og vennskapet stikker dypt, dypere enn pandemien. Gratulerer med Nordens dag!

Ine Eriksen Søreide
Foto:regjeringen.no
Jan Tore Sanner
Foto:regjeringen.no