| Nordens hus

Gratulerer med dagen Norden

nordiskeflagg_Søren_Sigfusson_norden630.png
Foto: Søren Sigfusson / Norden.org

I dag er det 55 år siden de nordiske landene signerte Helsingforsavtalen – Nordens grunnlov. Dagen markeres med arrangementer og flaggheising over hele regionen. - Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen, som feirer dagen i Trondheim.

Helsingforsavtalen, som ble inngått 23. mars 1962, legger grunnlaget for det offisielle nordiske samarbeidet. Avtalen regulerer det som i dag er et av verdens eldste og mest omfattende regionale samarbeid. I følge Helsingforsavtalen skal borgere i alle nordiske land behandles likt – ikke minst ved utforming av lover og regler.

- Europa befinner seg i en brytningstid, og vi møter stadig nye globale utfordringer. Jeg mener at det nordiske samarbeidet er særdeles viktig fordi vi står sammen om de verdiene som settes under press. Et sterkt og samlet Norden står godt rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer, sier EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister Bakke-Jensen. 

Norge leder i år det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd, og har satt prioriteringene for hva de nordiske landene skal samarbeide om i 2017. Klima, grønn omstilling og digitalisering står sentralt.

- Ute i verden blir Nordens resultater lagt merke til. Vi topper de fleste indekser som måler de gode samfunn. Men verden endrer seg. Det utfordrer også Norden (…). I denne situasjonen trenger de nordiske naboer hverandre. Det er flere oppgaver som kunne løses mer effektivt sammen enn hver for oss innen, for eksempel innen helse, digitalisering og energi. På Nordens dag er budskapet derfor: Nå er det ikke tid for å ta vårt naboskap for gitt. Det er tid for å bygge og utvikle vårt gode samarbeid. Nordens tid er nå, skriver generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten i dette innlegget.

Norsk formannskap i Nordisk ministerråd

Norge overtok formannskapet i Nordisk Ministerråd 1. januar 2017. Programmet for det norske formannskapet i 2017 har tre hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

  1. 1.       Gjennom Norden i omstilling skal vi fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.
  2. 2.       Gjennom Norden i Europa skal vi arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.
  3. 3.       Gjennom Norden i verden skal vi videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken.

Under det norske formannskapet er det igangsatt ni ulike prosjekter, blant annet om havmiljø og plast, helse og antibiotikaresistens og integrering. Se en samlet oversikt over de ni prosjektene her.

Debatt om Nordens rolle i en urolig verden

I Nordens hus i København ble dagen markert med en debatt mellom de nordiske ambassadørene, med tittelen Nordens rolle i en urolig verden. Ingvard Havnen, Norges ambassadør, deltok selsvagt også. Du kan se hele debatten på Nordisk Ministerråds facebooksider.

#Norden2017
regjeringen.no/Norden2017