Folketinget
Næringskomiteen på vei inn i Folketinget

Næringskomiteen

Stortingets næringskomité har vært på 2-dagers tettpakket studietur til København. Her fikk de innsikt i dansk jordbrukspolitikk, dyrevelferd, matvareindustri, gründerskap og eksport av grønne løsninger.

Ambassadøren fortalte om dansk politikk her før folketingsvalget som kommer senest 17. juni. De møtte danske kollegaer fra Folketingets Miljø- og fødevareutvalg. Komiteen møte også representanter fra Erhvervsministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Dansk Erhverv og det offentlig-private samarbeidet State of Green.  

Lead Entrepreneur Thomas Nagy fra Bio Innovation Institute fortalte om hvordan instituttet arbeider med kommersialisering av forskning innen livsvitenskap. Dessuten ga leder for UNOPS, Grete Faremo, en lunsjbrief om mulighetene for næringslivet i FN-markedet og i arbeidet med FNs bærekraftsmål. 

Miljøogfødevareutvalget
På besøk hos Miljø- og fødevareudvalget i Folketinget

Komiteens arbeidsområder er svært mangesidige og dekker nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske. Lenke til Næringskomiteen

Miljøbeskyttelse, landbruk og matvareindustri er noen av de mange emner som Foketingets Miljø- og Fødevareudvalg arbeider med. Lenke til Miljø- og Fødevareudvalget

Begge utvalg/komite behandler lovforslag og fører parlamentarisk kontroll med sine respektive regjeringer på de områdene de har ansvar for. 

Kopenhagenfur
Besøk hos Kopenhagen Fur. Bertran Trane Skadsem fra Norges pelsdyralslag

Hos Kopenhagen Fur ble det omvisning og presentasjon, og medlemmene fikk overvære en auksjon. Direktør Jesper Lauge tok i mot.

DanskErhverv
Analysesjef Malthe Munkøe fra Dansk Erhverv

Analysesjef Malthe Munkøe orienterte om dansk handelsnæring, gründerskap, utfordringer knyttet til netthandel, deleøkonomi m.m.

Før komiteen vendte nesen hjemover, besøkte de Landbrug & Fødevarer - en interesseorganisasjon for danske bønder og matprodusenter, og fikk nærmere kjennskap til dansk landbruk, smitteforebygging og bekjempelse av dyresykdommer. Og til slutt fortalte direktør for Arla Food Ingredients Henrik Andersen om bedriften og om samarbeidet med Tine Meierier i Norge.