ID-ekspert Janne smiler - Foto:Ambassaden
Janne er glad for å ha kommet til København. Ambassaden

Møt ID-ekspert Janne Kvale

Det er mye kompetanseutveksling mellom Norge og Danmark. I 2018 opprettet Danmark Nationalt ID-center etter modell fra Norge. ID-senteret skal yte rådgivning og bistand til danske myndigheter i forhold til spørsmål om fastleggelse og kontroll av ID-papirer. Vi tok en kaffe med Janne Heitun Kvale, som jobbet på det norske ID-senteret da det ble opprettet i 2011, og nettopp har startet i det danske.

Janne har lang fartstid som dokumentgransker. Etter studier i Midtøsten og arabisk samt arbeid med bosetting av flyktninger i Norge, fikk hun øynene opp for en ny stilling som ønsket å gi mennesker med språkbakgrunn utdanning innen ID-gransking i forbindelse med opprettelsen av et nytt norsk ID-senter. I 2011 åpnet senterets dører, og inn strømmet spesialister innen både dokumentgransking, landfaktainnhenting og biometri.

ID-sentrene i både Norge og Danmark er uavhengige kompetansesentre som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeid. De yter rådgivning og bistand for offentlige myndigheter, bl.a. utlendings- og integreringsdepartement, politi og utenrikstjeneste. Da det danske ID-senteret skulle opprettes var flere utvalg på besøk til Norge for å få innblikk i kunnskapen og erfaringene som fantes i nabolandet. Norge var blant de første landene i verden som opprettet et eget uavhengig senter for spisskunnskap på ID-papirer, og har i dag et tett internasjonalt samarbeid på tvers av mange land.

Bilde av Nasjonalt ID senter sin inngangsdør
Inngangen til det danske Nationalt ID-center. Foto:Ambassaden

Før Janne fikk jobb ved det danske ID-senteret i august i år, har hun i flere år jobbet som ID-ekspert på ambassadene i Abuja og Amman. Derfor har hun god kjennskap til den norske utenrikstjenesten, hvor en stor del av hennes jobb som dokumentgransker kontinuerlig har inkludert opplæring og undervisning for andre ambassader og myndigheter som håndterer ID-papirer. Det har uten tvil vært behov for denne kompetansen lenge, og med økende antall flyktninger globalt har ID-sentrene opplevd større etterspørsel.

Den norske ambassaden i København mottar årlig 2000 søknader om pass, et par hundre søknader om personnummer til barn, 300 søknader om oppholdstillatelse, i tillegg til andre henvendelser om konsulære saker. Her på ambassaden kontrollerer vi ID-papirer til de som søker om oppholdstillatelse i Norge. God kompetanse på ID-papirer er også viktig for å kunne gi riktig informasjon til norske borgere som henvender seg til ambassaden for å søke om pass eller har andre spørsmål.

Etter mange år i Afrika og Midtøsten, tenkte Janne at det kanskje var på tide med noen år i Norge. Dette var før muligheten i København dukket opp. Selv om nordiske skatteregler og språklige misforståelser noen ganger kan skape litt hodebry, er hun uten tvil fan av København som by. Med kulturtilbud og restauranter rundt ethvert hjørne er det aldri et stille øyeblikk. Og det er deilig å endelig kunne bo i en by hvor man fritt kan bevege seg rundt til fots eller på sykkel etter en hyggelig dag med nye kollegaer på kontoret. Derfor kan Oslo vente litt til.