Hjemmeside Mohn - Foto:Mohnprize.no
Mohnprize.no

Nomineringer til Mohnprisen

Det er nå åpnet for å nominere kandidater til Mohnprisen 2022. Fristen for å nominere kandidater er 31. juli 2021. Formålet med Mohnprisen er å anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis.

Samtidig skal prisen bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. 

Henrik Mohn på kontoret
Foto:ukjent/mohnprize

Mohnprisen bærer navnet til Henrik Mohn (1835–1916) som regnes som grunnleggeren av norsk forskning innen meteorologi og fysisk oseanografi. 

Prisvinneren kunngjøres i oktober, og prisutdelingen finner sted i Tromsø tidlig i 2022. 

Prisvinner 2020 Dorthe Dahl-Jensen
Foto:Danmarks Uddannelses- og Forskningsministerium

I fjor fikk danske Dorthe Dahl-Jensen Mohnprisen for sin viktige rolle innen klimaforskning. 

 

 

 Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut annet hvert år. 

Les mer på The Mohn Prize | UiT