| København

Mellem Brødre

Mellem brødre 800 X 400 pxl.jpg
Foto: Kongehuset

Fredag d. 6. januar var ambassadør Ingvard Havnen og historiker Rasmus Glenthøj i audiens hos H.M. Dronning Margrethe for å overrekke boken Mellem Brødre - Dansk-Norsk samliv i 600 år. Boken er en samling av de populære foredragene som ble holdt i Danmark under markeringen av det norske grunnlovsjubileet i 2014.

I forbindelse med Grunnlovsjubileet ble det I 2013 og 2014 avholdt en lang rekke arrangementer i Norge og Danmark med fokus på dansk-norske forbindelser gjennom tidene. Etter jubileet ble det i samarbeid mellom Stortinget, Folketinget de to lands ambassader og Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid besluttet å samle foredragene i en bok. Bokens redaktør, historiker adjunkt Rasmus Glenthøj, skriver i bokens prolog: «Dette værk er et resultat heraf. Det er skabt ud fra et ønske om, at den opnåede indsigt ikke skulle gå tabt, men derimod blive formidlet til et endnu større publikum."

I Mellom brødre beskriver fremtredende norske og danske forskere avgjørende trekk av dansk-norsk historie både før og etter fellestiden. Det gjelder ikke bare de to lands politiske og institusjonelle historie, men også litteraturhistorie, kunsthistorie, musikkhistorie, kulturhistorie, kirkehistorie, språkhistorie og historieskrivning.

Bokens forord er skrevet av Stortingets president, Olemic Thommessen, og Folketingets formann, Pia Kjærsgaard. Bokens øvrige bidrag er skrevet av Michael Bregnsbo, Rasmus Glenthøj, Karina Lykke Grand, Jørgen Haugan, Ruth Hemstad, Harald Herresthal, Knut Kjeldstadli, Ove Korsgaard, Bo Lidegaard, Jørn Lund, Thomas Lyngby, Gertrud Oelsner, Morten Nordhagen Ottosen, Øystein Rian, Jakob Seerup, Thomas Sehested, Odd Arvid Storsveen og Dag Thorkildsen.

Boken ble lansert i Norge den 10. oktober 2016 på Lysebu som eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid.