Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Bilde av inngang til Publikumsekspedisjonen

Koronavirus - redusert bemanning ved ambassaden

Ambassaden er stengt i påsken. Etter påske har vi åpent med redusert bemanning, dog ikke i publikumsekspedisjonen. På bakgrunn av den aktuelle situasjonen med koronavirus, oppfordrer vi nordmenn til å vente med å søke pass. Dersom det er kritisk, vennligst kontakt ambassaden da det inntil videre ikke er mulig bare å møte opp i publikumsekspedisjonen.