Alletre

Konsulskifte Aalborg

11. april var det duket for konsulskifte i Aalborg. Jens-Chr. Schmidt takket av etter 22 års tro tjeneste. Ny konsul er Christopher Riekehr som er markedsdirektør og daglig leder hos Rambøll i Aalborg.

Tidligere_og_ny
Ambassadøren takker avtroppende konsul og ønsker velkommen til den nye

Det norske konsulat fortsetter å ha til huse hos Rambøll. Rambøll er en førende internasjonal ingeniør- og rådgivingsvirksomhet grunnlagt i Danmark i 1945. De ligger meget sentralt til i byen og har erfarne konsulatsekretærer til å ivareta henvendelser fra norske borgere i distriktet.
Konsulatdistriktet omfatter Jammerbugt, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner i Region Nordjylland.

Det bor cirka 1 500 norske statsborgere i distriktet. Aalborg har sterke bånd til Norge. Årlig besøker cirka 430 000 nordmenn Aalborg som turist eller i forretningsøyemed.  

På dagsturen til Aalborg ble det også tid til et besøk på Aalborg Universitet, rundtur i byen med den nye konsul som også er arkitekt, besøk hos Aalborg Havn og hos BMC, et byggevarefirma etablert av nordmannen Gunnar Fantoft.

Aalborg_

Øverst til høyre: Prorektor Inger Askehave fortalte om Aalborg Universitet med 19 000 studenter - heriblant cirka 200 norske. Universitetet ble opprettet i 1974, og har vært kjent for en problembasert og prosjektorientert undervisningsform. Siden 1995 har de hatt en avdeling i Esbjerg, og siden 2005 én i København.

Nederst til venstre: Havnedirektør Claus Holstein tok i mot på Aalborg Havn, Danmarks femte største havn målt på godsmengde. Nesten 100 virksomheter har kontorer her. Havnen er dessuten kategorisert som "en intelligent havn" som ikke bare består av kai og kraner, men som også jobber aktivt med å fremme innovasjon og nytenking av forretningsmodeller. Holstein har vært direktør siden 2007.

Nederst til høyre: Musikkens Hus er et av de kultursentrene som har sett dagens lys i Nord-Jylland de senere år, med stor suksess.  

Norges honorære konsulat i Aalborg:  www.norway.no/no/denmark/norge-danmark/honorare-konsulater/

Ambassadøren takker for et flott og informativt besøk i Aalborg, og ser fram til samarbeidet med den nye konsulen.