Konsulmøte i København

Konsulene_flåde
Omvisning på Flådestation Holmen

Konsulene for Norge i Danmark, Grønland og på Færøyene møttes 5. oktober til deres årlige generalforsamling og møte på ambassaden i København

Her fikk de inspirasjon til hvordan dansk næringsliv kan ha gagn av å se nærmere på norske løsninger innen havbruk, vindmøller og tre-byggeri. De fikk også en gjennomgang av norsk politikk, ambassadens prioriterte oppgaver på næringslivs- og kulturfeltet, samt på det konsulære fagområdet. Informasjon om den nordiske sosialkonvensjonen kom godt med - det er stor forskjell på hva norske konsulater skal bidra med av assistanse til nødstedte nordmenn i Norden og til nordmenn utenfor Norden.

Deltakere

Henrik O. Madsen, dansk ingeniør, forsker og næringslivsleder, tidligere konsernsjef for DNV GL, leder for hovedstyret i Norges forskningsråd og medlem av styret i FNs Global Compact, fortalte hvorfor han mener at dansk næringsliv på flere områder kan ta lærdom av norske løsninger innen fiskeoppdrett, flytende vindmøller og å bygge i tre frem for sement. Som eksempel på trebyggeri nevnte han Mjøstårnet i Brumunddal av Voll Arkitekter As som med sine 81 meter blir verdens høyeste bygg i tre. 
Fiskeoppdrett utleder ikke CO2 til atmosfæren, det er en god måte å skaffe verdens befolkning proteinrik mat på og det gir godt avkast. Ved å produsere fór av tang og tare kan man gjøre oppdrett mer bærekraftig.

Madsen
Ambassadør Aud Kolberg takket Henrik O. Madsen for et interessant innlegg
Eli
Visekonsul Eli Strøm gjennomgikk de oppgaver som konsulatene ivaretar i dag. Digitalisering og herav krav om at alle personer over 12 år skal møte på ambassaden, har redusert konsulatenes arbeidsbyrde de senere år.

Etter generalforsamlingen var det omvisning på Flådestation Holmen med presentasjon av den felles dansk-norske flåtes historie frem til 1814 ved orlogshistoriker Hans Christian Bjerg. Bjerg er tidligere overarkivar og sjef for Forsvarets Arkiver og har undervist på Søværnets Officersskole. 

Holmen2
Flådestation Holmen

Konsulene jobber vederlag sfritt for Norges interesser. Det er mange konsulater i et forholdsvis lite land som Danmark, det skyldes at konsulatene tidligere hadde viktige oppgaver i forhold til sjømenn. 

Alle
Konsuler, ledsagere og ambassadør Aud Kolberg på Flådestation Holmen

Du finner mer informasjon om konsulatene på denne siden