Fellesbilde

Konsulatsekretærmøte

Konsulatsekretærene på de 13 norske konsulatene i Danmark, Grønland og på Færøyene gjør en stor innsats for utenrikstjenesten. De møttes på ambassaden 13. mars for å drøfte emner som graden av konsulær bistand til nordmenn i Danmark, grensekontroll og de daglige oppgavene på konsulatene.

Ministerråd Torunn Skard orienterte om den nordiske sosialkonvensjonen som slår fast at nordiske borgere bosatt i et annet nordisk land enn sitt eget, i utstrakt grad skal behandles på lik linje med landets borgere. 

Dekorering
Ministerråden dekorerte deltakerne med en norsk-dansk pin

Grensekontrollen mellom de nordiske land volder problemer for de som tror at de kan reise uten pass. Vi kan reise i Norden uten reisedokument, men for norske borgere er passet det eneste internasjonalt anerkjente ID-dokument, derfor må pass medbringes for tilfelle av personkontroll på reise mellom de nordiske landene.

Passkiosk
Alle over 12 år må komme til ambassaden for å søke om pass - her demonstrerer Kirsti Asmussen hvordan opptak av biometri (foro, fingeravtrykk og signatur) foregår

Et hovedformål med å møtes er erfaringsutveksling. Det konsulære fagfeltet spenner vidt - fra søknader om pass, personnummer og bekreftelser til henvendelser fra nødlidende som kan være i krise. Dødsfall, vigsler, arv, pensjon og reisedokumentasjon er alminnelige spørsmål som konsulatene ofte får.  

Gruppeoppgaver1
Gruppeoppgaver

Lene fra Bornholm, Winie fra Helsingør, Marianne og Gitte fra Aalborg. 

Gruppearbeid2
Gruppeoppgaver

Henny og Lene fra Aabenraa, Sigrid fra Tórshavn og Elisabeth fra Nuuk

Gruppeoppgaver2og3
Gruppeoppgaver

Siv fra Aarhus, Birgith fra Thisted og Charlotte fra Odense. Else fra Horsens, Mona fra Hjørring og Annette fra Herning.

Hjørring

Mona Kraglund fortalte om arbeidet på konsulatet i Hjørring.

Det ble diskutert flittig og delt erfaringer under møtet.
Ambassaden setter stor pris på den innsats som konsulatsekretærene gjør. 

Informasjon om de enkelte konsulatene finner du her: www.norway.no/no/denmark/norge-danmark/honorare-konsulater